Logo & Grafisk profil


I allas huvuden kan det finnas de mest fantastiska idéer, men att få ner det på papper är inte alltid så lätt. Då kommer vår expertis med i bilden. Med dina idéer och vår kunskap om design, proportion och estetik, samt professionella designverktyg blåser vi liv i dina fantasier. Tänk bara på ett enkelt visitkort – det måste inte vara som alla andras kort. Tillsammans kan vi förvandla en liten bit papper till en perfekt presentation av ditt företag. Detta gäller inte bara trycksaker. Vi hjälper dig gärna att utveckla din företagsprofil i alla reklamsammanhang. Från en liten flyer till fasadreklam eller hela din fordonspark. Vi börjar med skissen och hjälper dig hela vägen till en färdig produkt.

Logo design


För ditt företag är din logotyp ungefär det samma som din profilbild på sociala media. Hur skulle du vilja att en sådan bild ser ut? Den ska visa vem du är och helst framhäva dina positiva sidor. Det är likadant med din logotyp, den ska representera ditt företag och vad det står för. I det fallet är vi “Fotografen” eller proffset som kan hjälpa dig att ta fram en logotyp som representerar ditt företag på bästa sätt.

Hur fungerar det rent praktiskt?


Under en första kontakt går vi genom dina idéer, vilka färger och stilar du gillar. Vi tar också reda på vilka kundgrupper du vill nå och vilken bransch din verksamhet tillhör. Sedan börjar vi brainstorma och de första pusselbitarna faller på plats. Du får ett utkast med upp till tre logotypvarianter som håller sig inom ramen för det vi kom fram till tidigare. Om det mot förväntan inte alls motsvarar det du tänkt dig, börjar vi om. Slutligen kommer logotypen att finslipas när vi väl har hittat grundformen. När “diamanten” är klar får du en originalritning i alla vanliga format som används i reklamsammanhang. För säkerhets skull lagrar vi även en kopia på våra servrar.

Vi ta fram 3 logotyper som bygger på informationer vi få av dig….
Sedan prata vi om förslagen och kommer fram till din logotyps basvariant…
Slutligen komplementerar vi logotypen med svart / vit och stående och liggande format, om så önskas. När allt är klar få du din logotyp samt färgkoder och filtyper du önskar.

Frågor? Tveka inte att kontakta oss…